ZMENA OD 1.6.2024 MINIMÁLNA OBJEDNÁVKA 

PRE ROZVOZ JE 6,20€

ROZVOZ 0902 335 977